Anterieure overeenkomst bouwplan hotel De Schelde, Scheldestraat 1, Cadzand

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 18 juni 2018 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van het perceel kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EC, nummers 1102, 1305, 1306, 1869 en 1531.
Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 28 juni 2018 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.