Gewijzigde datum raadscommissie Ruimte/Algemeen Bestuur

De datum van de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur is gewijzigd.
Deze stond gepland op dinsdag 16 oktober 2018 en is verplaatst naar dinsdag 9 oktober 2018.
De commissie Ruimte/Algemeen Bestuur wordt nu aansluitend aan de commissie Samenleving/Middelen gehouden in de raadzaal van het Belfort te Sluis.
 
Voor meer informatie over de raadscommissie Ruimte/Algemeen Bestuur kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau via 0117 - 457 291 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.