Netty Verhaar, coördinator en vrijwilliger van de Vriendendienst: "Samen leuke dingen doen hélpt!"

Vriendendienst.
Een woord dat de lading dekt.
Je levert iemand een vriendendienst, door samen leuke dingen te doen.
'Iemand' is in dit geval een inwoner die beperkingen ondervindt, bijvoorbeeld omdat hij of zij eenzaam is, of psychische problemen heeft.
En waarbij sociaal isolement op de loer ligt.
Door het bieden van contact vanuit de Vriendendienst van Porthos Sluis, wordt dat voorkomen.
Vrijwilligers leveren die vriendendienst.
Dat waren er ooit 12, maar nu zijn dat er maar 2.
Eén van hen is Netty Verhaar, coördinator en vriendendienstleverancier bij uitstek.
Zij vertelt waarom werken voor de Vriendendienst zo mooi is, en hoopt daarmee inwoners over te halen zich aan te melden als vrijwilliger.
"Want het geeft ontzettend veel voldoening!"

Netty kwam zo'n 15 jaar geleden in de gemeente Sluis wonen, nadat ze klaar was met werken in Brabant, als manager multiproblem gezinnen bij Thuiszorg.
"In mijn vrije tijd stapte ik vaak op de fiets met mijn man.
Maar sinds hij ziek is, kan dat niet meer.
Ik had tijd over en de dagen duurden lang.
Je kunt niet altijd blijven poetsen.
Om kennis te maken met het gebied en de inwoners, meldde ik mij aan als vrijwilliger bij de toenmalige Stichting Welzijn.
Van het één kwam het ander."
Inmiddels is Netty al jaren coördinator van de Vriendendienst.
"Maar ik blijf zelf ook mensen helpen.
Want je moet voeling blijven houden met de praktijk."

Gezellig
De essentie van de Vriendendienst is volgens Netty dat je samen met de hulpvrager gezellige dingen doet.
"Zoals koffie drinken, een uitstapje maken of winkelen.
Het lijkt zo vanzelfsprekend.
Maar als je somber, angstig of eenzaam bent en dit niet zelf kunt doorbreken, dan is een steuntje in de rug meer dan welkom.
Vanuit de Vriendendienst leveren we dat steuntje en bouwen we een gelijkwaardig, vriendschappelijk contact op.
Maar word je echt vrienden, wat kan natuurlijk, dan wordt het tijd om vanuit de Vriendendienst iemand anders te gaan helpen.
Het mooie aan dit 'werk' is dat de aandacht die je geeft, hulpvragers zo goed doet.
Ze kunnen helemaal zichzelf zijn, omdat ze geen verantwoording hoeven af te leggen.
Het gaat erom dat je het gezellig hebt met elkaar.
Niet meer, niet minder.
Maar juist dát maakt hen zo blij."

Geen zorgverlener
"Belangrijk om te weten, is dat je als vrijwilliger geen zorgverlener bent", benadrukt Netty.
"Is er een zorgverlener bij betrokken, dan heb je daar vaak wel contact mee.
Het is prettig om als 'achterwacht' tot op zekere hoogte te weten wat er speelt, zodat je daarmee rekening kunt houden.
Maar we zijn er voor het sociale contact, voor datgene waar een zorgverlener geen tijd voor heeft.
Je moet dus ook goed je grenzen kunnen aangeven, al vanaf het eerste kennismakingsgesprek.
Wat wil je zelf?
En wat wil de ander?
Hoe stem je dat goed op elkaar af?
Als coördinator ben ik altijd bij zo'n eerste gesprek aanwezig."   

In de praktijk
Is je interesse gewekt om als vrijwilliger aan de slag te gaan?
Of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Porthos Sluis via tel. 140117 of info@gemeentesluis.nl.
"We gaan dan eerst samen in gesprek om te kijken of het echt iets voor je is en welke hulpvrager het beste bij je past.
Dan volgt een kennismakingsgesprek en als het klikt, dan gaat de sociale begeleiding van start.
Gemiddeld begeleid je 1 à 2 jaar de hulpvrager.
De uren spreek je onderling af.
Meestal gaat het om 2 tot 2,5 uur per week.
Je volgt daarnaast een basistraining en een extra training, onder andere over het stellen van grenzen en wat je kunt en mag verwachten.
Hoe meer vrijwilligers, hoe beter.
Want met elkaar kunnen we echt het verschil maken!
Ook inwoners die een beroep willen doen op de Vriendendienst, kunnen contact opnemen met Porthos Sluis.
We helpen je graag!"