'Nieuw' in de gemeente Sluis: ontvangst voor nieuwe inwoners op 3 juli 2018

Het afgelopen jaar mocht de gemeente Sluis 734 nieuwe inwoners ontvangen.
Op uitnodiging van het college van Burgemeester en Wethouders kwamen op dinsdag 3 juli 2018 maar liefst 93 nieuwe inwoners naar de welkomstbijeenkomst in het Belfort in Sluis.
Na ontvangst in de raadzaal door de stadsomroeper en het college vertelde een medewerker van het Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen enthousiast meer over de streek.
Medewerkers van verschillende organisaties (waaronder de Veiligheidsregio Zeeland (brandweer), Buurtbemiddeling Sluis, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Stads- en dorpsraden, Porthos Sluis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) en raadsleden gingen met de burgers in gesprek.
De kinderen werden deze avond vermaakt door medewerkers van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

Het gemeentebestuur kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst, met dank aan alle deelnemende organisaties en vrijwilligers!‚Äč