Paspoort en ID-kaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland, dan kunt u in de gemeente Sluis een nieuw paspoort en/of identiteitskaart aanvragen.
Voordat u dit kunt doen moet u eerst:

 • Het formulier dat onder 'Aanpak' wordt genoemd digitaal met alle gevraagde documenten versturen.
 • Via de link die u ontvangt, nadat alle gevraagde documenten goed zijn bevonden, een afspraak maken.
Belangrijk te weten
 

Informatie over welke documenten u moet aanleveren kunt u vinden op Nederland Wereldwijd.

 • Voordat u het digitale formulier gaat invullen, is het belangrijk om onderstaande tekst goed door te lezen.
 • U krijgt binnen drie werkdagen nadat u het formulier digitaal heeft verstuurd per e-mail bericht.
 • U kunt over de status van uw aanvraag geen telefonisch contact opnemen.
  Heeft u vragen over uw aanvraag dan kunt u contact opnemen via rnb@gemeentesluis.nl.
 • U kunt niet zonder afspraak naar het Klantencontactcentrum (KCC) in Oostburg (Nieuwstraat 22) komen voor een aanvraag.
 • Bij de aanvraag van een paspoort en/of identiteitskaart moet vastgesteld worden of u (nog) de Nederlandse nationaliteit bezit.
  Uw huidige paspoort en/of identiteitskaart bewijzen dit niet en daarom moet u aanvullende documenten leveren, waarmee uw Nederlandse nationaliteit vastgesteld kan worden.
Voorwaarden
 
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat niet in Nederland ingeschreven.
 • U bent in het bezit van alle benodigde originele documenten.
 • U vraagt het paspoort of identiteitskaart persoonlijk aan, minderjarige kinderen dienen aanwezig te zijn bij de aanvraag.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden kunt u géén paspoort en/of identiteitskaart aanvragen. 

Geldigheid
 
 • Voor volwassenen (vanaf 18 jaar): 10 jaar.
 • Voor jongeren (onder de 18 jaar): 5 jaar.
Aanpak
 

Onderstaande documenten (met uitzondering van de pasfoto en pinpas) scant u en voegt u toe aan het hieronder genoemde formulier én u neemt alle onderstaande originele documenten mee bij uw bezoek aan de balie:

 • Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse eisen.
  Er is een fotocabine aanwezig in het gemeentehuis, geschikt voor personen vanaf ongeveer 7 jaar oud.
 • Al uw Nederlandse reisdocumenten (paspoort en identiteitskaart).
 • Bewijsstukken van verblijf in het buitenland.
  Bijvoorbeeld: een geldige verblijfsdocument/vergunning (voor en achterkant meesturen) of een verklaring van een bevoegde autoriteiten omtrent uw verblijf en nationaliteit.
  In België heet dit een bewijs van inschrijving (woonst).
 • Als u geen "oud" reisdocument in bezit heeft, een (internationaal) uittreksel van uw geboorteakte of een origineel gelegaliseerde afschrift van uw geboorteakte.
 • Eventueel uw buitenlandse paspoort of identiteitskaart.
 • Een huwelijksakte of akte partnerschapsregistratie als u de naam van uw partner in het paspoort of identiteitskaart wilt hebben en deze naam nog niet in het huidige paspoort of identiteitskaart staat.
 • Een overlijdensakte als u de naam van uw overleden partner in het paspoort of identiteitskaart wilt hebben.
 • Zowel met pinpas, met creditcard of contant betalen is mogelijk.

Betreft het een aanvraag voor een kind, stuur dan ook nog mee:

 • Bij een aanvraag van een paspoort beneden de 18 jaar of identiteitskaart beneden de 12 jaar, dient u een recent en origineel uittreksel uit het geboorteregister mee te sturen en mee te nemen als u niet voorheen in Nederland heeft gewoond, ook al heeft u eerder een paspoort of identiteitskaart gehad.
 • Toestemmingsformulier.
  Bij aanvraag van een paspoort tot 18 jaar en een aanvraag van een identiteitskaart tot 12 jaar moet altijd het toestemmingsformulier worden ondertekend door de ouder(s)/voogd die met het gezag is/zijn belast.
  Van degene(n) die het toestemmingsformulier heeft ondertekend moet een kopie van het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs worden toegevoegd.

Indien uw Nederlands reisdocument langer dan 2 jaar is verlopen, dient u aanvullend een geboorteakte en bewijs van inschrijving met vermelding van nationaliteit en historiek aan te leveren.
Beide documenten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.

Bovenstaande informatie kunt u ook vinden op de website Nederland Wereldwijd.

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan kunt u het formulier invullen.
Let op! U moet hiervoor een aantal stukken scannen.
U wordt aangeraden de stukken te scannen voordat u het vragenformulier invult.

Levertijd
 

U kunt uw nieuwe paspoort of identiteitskaart nadat u bij de balie bent geweest na drie werkdagen afhalen.
Indien u in Vlaanderen of Brussel woont, kunnen wij uw paspoort of identiteitskaart ook thuisbezorgen.
U kunt bij de aanvraag aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat.
Iedereen die er voor kiest het paspoort of identiteitskaart af te halen, moet dit persoonlijk doen, ook kinderen.
Het paspoort moet binnen 3 maanden na aanvraag opgehaald zijn.

Het kan gebeuren dat uw paspoort door omstandigheden niet tijdig geleverd wordt.
De gemeente Sluis is dan niet aansprakelijk voor de eventuele schade die u hierdoor ondervindt.

Kosten
 
 • Paspoort tot 18 jaar € 87,40.
 • Paspoort 18 jaar en ouder € 100,75.
 • Identiteitskaart tot 18 jaar € 67,45.
 • Identiteitskaart 18 jaar en ouder € 89,50.
 • Thuisbezorgen in Vlaanderen € 30,00.
 • Iedere extra bezorging op hetzelfde adres € 15,00.
Afspraak maken
 

Nadat het formulier inclusief alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag zijn beoordeeld, krijgt u een mail met een link voor het maken van een afspraak.
U kunt dan zelf een afspraak maken voor de gewenste dag en het gewenste tijdstip.
U kunt niet zonder afspraak naar het Klantencontactcentrum (KCC) komen voor een aanvraag.

Problemen
 

Heeft u nog vragen of problemen met het doen van de aanvraag, stuur even een e-mail met uw vraag naar rnb@gemeentesluis.nl
Wij zullen uw e-mail dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.