7e Indië-herdenking donderdag 15 augustus 2019 in Oostburg

In dit jaar, waarin 75 jaar Slag om de Schelde wordt herdacht, is er extra aandacht en motivatie voor deze herdenking.

Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog.
Op deze dag herdenken we ieder jaar met name bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan.
Het was ook een kantelpunt in de Nederlandse geschiedenis. Het oorlogsgeweld en de grootschalige ontheemding hebben een enorme impact gehad op Nederland.
De oorlog in Azië werkt door tot op de dag van vandaag bij vele mensen, families en onze samenleving.

Doel van de Stichting Comité 4 mei Oostburg is vormgeven aan het herdenken van de slachtoffers van WOII.
Dus ook de slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië.
Het gemeentebestuur van Sluis is het hier van harte mee eens. Daarom herdenken we niet alleen op 4 mei, maar ook op 15 augustus en op en rond 1 november.
In solidariteit met de Indiëherdenking in Den Haag is er rond het monument op het Raadhuisplein een ceremonie op donderdag 15 augustus 2019 vanaf 11.45 uur.

Om 11.45 uur wordt verzameld in de hal van het gemeentehuis op uitnodiging van de burgemeester van Sluis, Marga Vermue. Nico Peterse, voorzitter van de Stichting Comité 4 mei Oostburg houdt aansluitend een toespraak.
Als teken van respect en betrokkenheid wordt de Melati-speld, het eigen symbool van de Indië-herdenking, gedragen.
Bij het monument wordt om 12.00 uur een minuut stilte in acht genomen.
Er worden bloemen gelegd namens het college van B. en W, door burgemeester Marga Vermue, door het bestuur van Stichting Comité 4 mei Oostburg en andere instanties.
Meelevende inwoners zijn van harte uitgenodigd voor een bloemlegging of aansluiting bij de herdenking.
Na afloop komen we samen bij Jota - ‘huis voor ontmoeting en inspiratie’ aan het Raadhuisplein in Oostburg.

Nadere informatie kunt u opvragen via de heer Peterse, tel: 0117 - 440 218.