Begroting 2019

De begroting 2019 en meerjarencijfers 2020-2022 zijn sluitend.
Het is de eerste begroting waarin de ambities uitgewerkt zijn van het nieuwe college van de gemeente Sluis.
Leidraad voor de begroting van 2019 zijn het coalitieprogramma "Dynamisch, continuerend en grensverleggend" en de kadernota 2019 - 2022, die de gemeenteraad op 5 juli jl. vaststelde. 
De ambities zijn hoog, er wordt veel geïnvesteerd en er worden veel projecten verwezenlijkt.
Het blijft echter belangrijk om toekomstige ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

De volledige begroting 2019 kunt u hier vinden.
In de begroting in één oogopslag kunt u eenvoudig en snel kennisnemen van onze ambities voor het komende jaar.
Bekijk hier het persbericht.