Collectes

Hier vindt u de landelijk collecterende goede doelen, plus de andere collectes of donateurswervingsactiviteiten waarvoor we een vergunning hebben verleend.

Bekijk het overzicht van de gemeente Sluis