Ontwerpbesluiten voornemen aanwijzen gemeentelijke monumenten

Burgemeester en wethouders van Sluis zijn voornemens, gelet op artikel 3 van de Erfgoedverordening Sluis 2016, om de volgende gebouwen/objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument:

Aardenburg

Breskens

Eede

Groede

Hoofdplaat

IJzendijke

Nieuwvliet

Oostburg

Retranchement

Schoondijke

Sluis

Waterlandkerkje

Ter inzage

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 22 maart tot en met 2 mei 2018 voor iedereen ter inzage.
De ontwerpbesluiten liggen op de volgende wijzen ter inzage:

  • Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.
  • Op papier (inclusief de onderliggende stukken) tijdens de openingsuren van het klantencontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Zienswijze

Gedurende de hierboven genoemde inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen over de ontwerpbesluiten.
Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA  Oostburg.
Voor mondelinge reacties dient een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 0117-457250.
Van een mondelinge reactie wordt een verslag gemaakt, dat na goedkeuring door de indienende partij als formele zienswijze zal worden behandeld.
De ontvangen reacties worden betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van de aanwijzingsbesluiten door het college.

Te downloaden: