Oproep: verkeersregelaars Zwintriathlon en Halve Triatlon

Op woensdag 4 september 2019 organiseert de Sportdienst van de gemeente Knokke-Heist in samenwerking met de gemeente Sluis voor de 21ste keer de Zwintriathlon.
De start vindt plaats in Sluis en de aankomst is op het strand te Knokke.
Op zaterdag 7 september 2019 wordt in samenwerking met de gemeente Sluis in eenzelfde format de 2e Halve Triatlon (1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen) georganiseerd.

Om ook dit jaar weer alles in goede en veilige banen te leiden, zijn voor de beveiliging van het fietsparcours conform de Nederlandse wetgeving heel wat verkeersregelaars nodig.
Concreet is de organisatie op zoek naar:

  • 45 gecertificeerde verkeersregelaars die zich op woensdag 4 september kunnen vrijmaken om tussen 12.00 en 16.00 uur op te treden als verkeersregelaar op het fietsparcours.
  • 55 gecertificeerde verkeersregelaars die zich op zaterdag 7 september kunnen vrijmaken om tussen 9.00 en 15.00 uur op te treden als verkeersregelaar.

In overleg met de Nederlandse autoriteiten wordt voor beide evenementen een omleidings- en bebakeningsplan opgesteld. Dit plan met concrete informatie, wordt een week vóór de wedstrijd toegezonden. Aanvullend hieraan zal er op woensdag 4 september 2019 om 12.00 uur en op zaterdag 7 september 2019 om 9.00 uur een briefing zijn in het Multifunctioneel Centrum De Keure, Kloosterstraat 38 te Sluis. Hier zal u het nodige materiaal (hesje en fluit) ontvangen en worden de aandachtspunten nog eens kort doorgenomen.

Als beloning voor uw bereidwillige inzet ontvangt u per evenement, naast de nodige catering (lunchpakket), een vergoeding (€ 16,-- voor de Zwintriathlon, € 25,-- voor de Halve Triatlon), een t-shirt en drie drankbonnetjes die een hele week geldig zijn in taverne Petrus & Paulus te Sluis.

Heeft u interesse om bij één van de of beide evenementen als verkeersregelaar op te treden? 
Aanmelden graag uiterlijk 1 juli via www.zwintriathlon.be (klik in de menubalk op medewerkers).
Voor meer informatie of vragen kunt terecht bij de heer W. Schram, beleidsadviseur Beleid en Beheer gemeente Sluis, tel. 06 - 21127421 of per e-mail WSchram@gemeentesluis.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanmelding.