PERSBERICHT - Extra ingelaste besluitvormende raadsvergadering ingediende motie van wantrouwen tegen wethouder F. Babijn

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een extra ingelaste raadsvergadering plaatsvindt op donderdag 4 april 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort in Sluis.
De ingelaste raadsvergadering heeft als agendapunt de ingediende motie van wantrouwen tegen wethouder F. Babijn door de fracties CDA, VVD en Nieuw Gemeentebelang.