PERSBERICHT - Twee vliegtuigbommen uit WO II gevonden in Waterdunen Breskens

In het gebied van Waterdunen in Breskens zijn tijdens een vooronderzoek twee niet gesprongen explosieven gevonden.
Het gaat om twee 500 pond lbs vliegtuigbommen van Engelse makelij.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) heeft de explosieven geïdentificeerd en veiliggesteld.
Er is dan ook geen gevaar voor de omgeving.
De explosieven moeten wel worden geruimd.
In overleg met de EODD en de betrokken (hulp)diensten en partijen is dinsdag 16 april als ruimingsdatum bepaald.
De ruiming vindt plaats binnen het werkgebied van Waterdunen.
Hierdoor is de overlast voor de omgeving zeer beperkt.
Ontruiming van het naastgelegen vakantiepark en de daaraan grenzende woonwijk is niet nodig.