RECTIFICATIE - Nota van inlichtingen t.b.v. de prijsvraag aangaande de realisatie van zonneparken Deltahoek, Breskens en Technopark, Schoondijke

2 mei jongstleden is de nota van inlichtingen voor de prijsvraag aangaande de realisatie van zonneparken Deltahoek, Breskens en Technopark, Schoondijke openbaar gemaakt.
Als reactie hierop hebben een aantal geïnteresseerde partijen vragen gesteld over de mogelijkheden tot het vestigen van recht van opstal.
In eerste instantie kon dit niet meer gewijzigd worden.
Bij verder onderzoek bleek dit wel mogelijk te zijn.
Daarom is besloten om de mogelijkheid tot het vestigen van recht van opstal toe te voegen aan de regels van de prijsvraag.

De volledige rectificatie kunt u nalezen in onderstaande link:
RECTIFICATIE nota van inlichtingen prijsvraag zonneparken op de bedrijventerreinen Deltahoek en Technopark.