Verkiezingen Europees Parlement op 23 mei 2019 - Vraag en antwoord

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
Hieronder leest u veelgestelde vragen over stemmen in de gemeente Sluis en de antwoorden daarop.

 1. Wanneer worden de stempassen en de kandidatenlijsten bezorgd?
 2. Wie mogen er stemmen bij de verkiezingen op 23 mei 2019?
 3. Kan ik als onderdaan van een lidstaat van de EU stemmen in Nederland?
 4. Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt. Wat moet ik doen?
 5. Het is 23 mei 2019 en ik heb geen stempas, wat kan ik doen?
 6. Ik ben na 9 april 2019 verhuisd, waar kan ik mijn stem uitbrengen?
 7. Wat moet ik meenemen om te mogen stemmen?
 8. Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Mag ik toch stemmen?
 9. Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?
 10. Waar kan ik stemmen?
 11. Kan ik in een andere gemeente stemmen? (Kiezerspas)
 12. Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen? (Volmacht)
 13. Kan ik stemmen vanuit het buitenland?
 14. Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?
 15. Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?
 16. Op wie kan ik 23 mei 2019 stemmen?
 17. Wat is een blanco stem?
 18. Wanneer wordt de uitslag bekend gemaakt?
 19. Waar kan ik meer informatie vinden over deze verkiezingen?

1. Wanneer worden de stempassen en de kandidatenlijsten bezorgd?
U ontvangt uw stempas in week 17 (22 t/m 26 april). Zonder stempas kunt u geen stem uitbrengen.
De kandidatenlijsten ontvangt u rond 9 mei.

2. Wie mogen er stemmen bij de verkiezingen op 23 mei 2019?
Europees Parlement

 • U bent 18 jaar of ouder op 23 mei 2019;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie, mits u zich geregistreerd heeft middels een formulier Y32 (Kieswet) om in Nederland te mogen stemmen;
 • U staat op 9 april 2019 ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente Sluis;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

3. Kan ik als onderdaan van een lidstaat van de EU stemmen in Nederland?
Heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie en woont u in Nederland, dan mag u in Nederland deelnemen aan de Europese verkiezingen op 23 mei 2019, mits u zich vóór 9 april 2019 heeft laten registreren om in Nederland uw stem uit te brengen.
U ontvangt dan een stempas. U kunt ook aan de verkiezingen deelnemen in de lidstaat van uw nationaliteit.
Wilt u zich alsnog laten registreren, dan geldt dit niet voor deze verkiezingen.
Het verzoekschrift tot registratie (model Y32) kunt u hier downloaden.

4. Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt. Wat moet ik doen?
Bent u uw stempas kwijtgeraakt, is uw stempas beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen?
Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen aan de balie van het gemeentehuis.
Dit kan tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur. Neem een geldig identiteitsbewijs mee!

U kunt het verzoek ook schriftelijk indienen (model J8).
Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk 20 mei 2019 zijn ontvangen door de gemeente.

Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.
Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.

5. Het is 23 mei 2019 en ik heb geen stempas, wat kan ik doen?
Helaas, vandaag kunt u uw stem niet uitbrengen.
Ook als u zich meldt bij uw vertrouwde stembureau en uw identiteitsbewijs laat zien, kunt u geen stempas krijgen.
Een stempas is namelijk het bewijs dat u nog niet hebt gestemd.
Zonder dit bewijs mag u niet stemmen.

6. Ik ben na 9 april 2019 verhuisd, waar kan ik mijn stem uitbrengen?

 • Met uw stempas en identiteitsdocument kunt u uw stem uitbrengen in alle stembureaus van de gemeente Sluis.
 • Bent u na 9 april 2019 verhuisd naar een andere gemeente in Nederland, dan kunt niet stemmen in uw nieuwe woongemeente.
  U kunt uw stempas bij uw oude woongemeente om laten zetten in een kiezerspas.
  Met deze kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen in elk willekeurig stembureau in Nederland.
  Ook kunt u een volmacht verlenen aan een kiezer in de gemeente Sluis (onderhandse volmacht) of aan een gemachtigde die in Nederland woonachtig is (schriftelijke volmacht).

7. Wat moet ik meenemen om te mogen stemmen?
Als u gaat stemmen, dan moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen.
Onder een identiteitsbewijs wordt verstaan een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument.
U mag uzelf ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land.

Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat ‘geldig tot 24 mei 2014' of elke latere datum.
Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. U bent verplicht uw identiteitsbewijs te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Document  Uitgegeven in: Uitgegeven in: Uitgegeven in: Uitgegeven in:
  Nederland Alle EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Zwitserland Overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee [1]
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument  Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

[1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen.
Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning.
Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, zie artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

8. Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Mag ik toch stemmen?
Ja, dat kan. Nederlanders bij wie het identiteitsdocument kwijt of gestolen is, kunnen zich op het stembureau melden met de door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing of diefstal.
Naast de verklaring dient u ook een pasje of document waarop uw naam is vermeld én een foto is afgebeeld mee te nemen, bijvoorbeeld een NS-abonnement.
Met deze documenten en uw stempas kunt u stemmen.

Bij vermissing of diefstal van buitenlandse identiteitsbewijzen moet nog altijd aangifte worden gedaan bij de politie.
U krijgt dan een proces-verbaal. Met het proces-verbaal, uw stempas en een pasje of document waarop uw naam is vermeld én een foto is afgebeeld, bijvoorbeeld een OV-chipkaart, kunt u stemmen.

9. Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?
Ja, maar dit kan alleen als u iemand een schriftelijke volmacht geeft.
U kunt hier het verzoek om bij volmacht te stemmen (model L8) downloaden.  

10. Waar kan ik stemmen?
In de gemeente Sluis zijn de volgende 17 stembureaus:

1 Rode Kruisgebouw  Burg Gratamastraat 2 4501 JD Oostburg
2 Kerkcentrum Kerkplein 2 4501 CH Oostburg
3 Multifunctioneel gebouw Zegveldstraat 4a 4505 AR Zuidzande
4 Verenigingsgebouw Prinsestraat 23 4506 AG Cadzand
5 Dorpshuis Sint Pieterstraat 3 4504 AK Nieuwvliet
6 MFC 't Torentje Monnikenstraat 2 4503 AT Groede
7 MFC De Korre Ghistelkerke 1a 4511 JB Breskens
8 Hooge Platen Westlandstraat 4 4511 XX Breskens
9 Dorpshuis Schoolstraat 14 4513 AR Hoofdplaat
10 ZorgSaam Emmaus Handboogstraat 6 4515 CW IJzendijke
11 Hoofdingang Protestantse Kerk Dorpsplein 37 4507 BH Schoondijke
12 Dorpshuis PC Boutensstraat 19 4508 AC Waterlandkerkje
13 Dorpshuis Westmolenstraat 2 4527 BJ Aardenburg
14 Dorpshuis Schoolpad 1 4528 EM Sint Kruis
15 Dorpshuis Dorpsplein 3 4529 GJ Eede
16 MFC De Keure Kloosterstraat 38 4524 BL Sluis
17 Dorpshuis Markt 1 4525 AD Retranchement

 

Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt. Maar u mag ook stemmen in één van de andere stembureaus in de gemeente Sluis.

De openingstijden van de 17 stembureaus zijn van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
De adressen staan ook op de achterzijde van de kandidatenlijsten.

11. Kan ik in een andere gemeente stemmen? (Kiezerspas)
Voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement kunt u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen.
Hiervoor moet u een kiezerspas aanvragen.

De kiezerspas aanvragen kan:

 • schriftelijk tot en met 20 mei 2019. U kunt hier het verzoek om een kiezerspas (model K6) downloaden.
 • in persoon aan de balie van het gemeentehuis, tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur. Neem daarvoor uw (geldig) identiteitsbewijs en stempas mee.

12. Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen? (Volmacht)
Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie?
Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde.
Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen om namens hen te mogen stemmen).
Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

A. Onderhandse volmacht
De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen.
Hierbij maakt u van uw stempas een volmachtsbewijs:
•    vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
•    zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien.
Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.
De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen.

De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan.
Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:
•    dat het een kopie is
•    voor wie of welk product de kopie bedoeld is
•    de datum waarop degene de kopie afgeeft
•    de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

Wanneer een kiezer een volmacht verleent door een kiezerspas onderhands om te zetten in een volmachtbewijs heb je twee situaties:

 1. De volmachtnemer heeft zelf een stempas: de volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in de gemeente waar hij als kiezer staat geregistreerd.
 2. De volmachtnemer heeft zelf ook een kiezerspas: de volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in elke gemeente in Nederland.

Onderhandse volmacht intrekken
Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken.
U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Ik heb geen handtekening van de volmachtgever, wat nu?
U kunt de stem van uw volmachtgever alleen uitbrengen als deze zijn handtekening heeft gezet.
Neemt u de machtiging weer mee en (indien mogelijk) herstel dit door de volmachtgever alsnog een handtekening te laten zetten.
Ook kan de volmachtgever besluiten om alsnog zelf te gaan stemmen.
Let op dat de gemachtigde zelf zijn stem niet uitbrengt: een volmachtstem kan alleen tegelijkertijd met een eigen stem worden uitgebracht.

B. Schriftelijke volmacht
De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.
Voor de verkiezing van het Europees Parlement moet degene die u machtigt in een Nederlandse gemeente wonen en zelf kiesgerechtigd zijn.

U gebruikt hiervoor het formulier schriftelijk volmacht. (Model L8)

De schriftelijke volmacht stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op 9 april 2019 woont/woonde.

U en degene die u machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in. De burgemeester moet het verzoekschrift uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen.
Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u kan stemmen.
Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. V
oor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Intrekken schriftelijke volmacht
Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten
De persoon die wordt gemachtigd, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

13. Kan ik stemmen vanuit het buitenland?
Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij deze verkiezing stemmen via volmacht of per briefstem.
De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag.

Bent u Nederlander en woont u permanent buiten Nederland, dan kunt u stemmen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019.
Wel dient u op de dag van de stemming 18 jaar of ouder te zijn. En bovendien niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht.
U heeft twee mogelijkheden:

 1. Om te kunnen stemmen dient u zich bij de gemeente Den Haag te laten registreren als kiezer vanuit het buitenland. U kunt zich tot uiterlijk 11 april 2019 voor deze verkiezing registreren;
 2. Of u kunt als Nederlander stemmen in de lidstaat waar u woont. U dient zich daarvoor aan te melden bij de bevoegde instantie (meestal de gemeente) in de lidstaat waar u woont.

14. Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?
Nee, dit mag niet. Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mogen geholpen worden met het stemmen.
Hulp aan analfabeten of laaggeletterden mag ook niet.
De wetgever gaat er vanuit dat als iemand met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kan stemmen, hij/zij ook niet zelfstandig zijn/haar wil kan bepalen.
Deze zelfstandigheid is het uitgangspunt bij de uitoefening van het kiesrecht.
De leden van het stembureau controleren of het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.

15. Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?
Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, kiest zelf een persoon uit die hem of haar helpt.
Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.

16. Op wie kan ik 23 mei 2019 stemmen?
Op 9 mei 2019 krijgt u een overzicht van de kandidatenlijst van de partijen die deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement.

17. Wat is een blanco stem?
Iemand stemt blanco als hij geen enkel vakje van het stembiljet rood maakt en verder niks op het stembiljet schrijft of tekent.
Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling.
Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van het opkomstpercentage: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen.

18. Wanneer wordt de uitslag bekend gemaakt?
De (voorlopige) uitslag per gemeente mag pas worden doorgegeven als alle stemlokalen in Europa gesloten zijn.
Dat betekent dat vóór zondagavond 23.00 uur geen uitslagen bekend mogen worden gemaakt.
De Europese Commissie heeft dit besloten om zo de verkiezingen in andere landen niet te beïnvloeden.

De definitieve uitslag van de verkiezing wordt op dinsdag 4 juni door de Kiesraad bekend gemaakt.

De uitslag in de gemeente Sluis kunt u vanaf zondagavond 26 mei na 23.00 uur terugvinden op onze website.

19. Waar kan ik meer informatie vinden over deze verkiezingen?

Meer informatie
Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, dan belt u naar tel. 14 0117 (tussen 8.30 en 16.30 uur, op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur).
Of stel u uw vraag via burgerzaken@gemeentesluis.nl.