Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019 - Vraag en antwoord

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zeeland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Scheldestromen.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de Waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan ontvangt u twee stempassen.

Hieronder leest u veelgestelde vragen over stemmen in de gemeente Sluis en de antwoorden daarop.

 1. Wanneer worden de stempassen en de kandidatenlijsten bezorgd?
 2. Wie mogen er stemmen bij de verkiezingen op 20 maart 2019?
 3. Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt. Wat moet ik doen?
 4. Ik ben na 4 februari 2019 verhuisd, waar kan ik mijn stem uitbrengen?
 5. Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?
 6. Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Mag ik toch stemmen?
 7. Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?
 8. Waar kan ik stemmen?
 9. Kan ik in een andere gemeente stemmen? (Kiezerspas)
 10. Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen? (Volmacht)
 11. Kan ik stemmen vanuit het buitenland?
 12. Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?
 13. Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?
 14. Op wie kan ik 20 maart 2019 stemmen?
 15. Waar kan ik meer informatie vinden over deze verkiezingen?
 16. Filmpje: Hoe kan ik stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen?

1. Wanneer worden de stempassen en de kandidatenlijsten bezorgd?

U ontvangt uw stempas in week 8 (18 t/m 23 februari).
Zonder stempas kunt u geen stem uitbrengen.
De kandidatenlijsten ontvangt u rond 7 maart.

2. Wie mogen er stemmen bij de verkiezingen op 20 maart 2019?

Provinciale Staten Waterschap
•    U bent 18 jaar of ouder op 20 maart 2019;
•    U heeft de Nederlandse nationaliteit;
•    U bent op 4 februari 2019 inwoner van de provincie Zeeland;
•    U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
•    U bent 18 jaar of ouder op 20 maart 2019;
•    U bent Nederlander of een EU-onderdaan. Dit geldt ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning;
•    U bent op 4 februari 2019 inwoner van het gebied waterschap Scheldestromen;
•    U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.


3. Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt. Wat moet ik doen?

Bent u uw stempas kwijtgeraakt, is uw stempas beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen?
Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen aan de balie van het gemeentehuis.
Dit kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur.
Neem een geldig identiteitsbewijs mee!

U kunt het verzoek ook schriftelijk indienen.
Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 zijn ontvangen door de gemeente.
Maak uw keuze uit het schriftelijk verzoek voor de provinciale staten en het schriftelijk verzoek voor het waterschap.

Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.
Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.

4. Ik ben na 4 februari 2019 verhuisd, waar kan ik mijn stem uitbrengen?

a)    Met uw stempas(sen) en identiteitsdocument kunt u uw stem uitbrengen bij alle stembureaus binnen de gemeente Sluis.
b)    Bent u verhuisd naar een andere gemeente in de provincie Zeeland of binnen het gebied van het waterschap Scheldestromen, dan kunt u uw stempas(sen) om laten zetten in een kiezerspas.

➢    Met deze kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezingen van Provinciale Staten in alle gemeenten binnen de provincie Zeeland.
➢    Met een kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen. Dit zijn alle gemeenten binnen de provincie Zeeland.

Bent u na 4 februari 2019 verhuisd naar een gemeente buiten de provincie Zeeland of buiten het gebied van het waterschap Scheldestromen dan kunt u niet stemmen in uw nieuwe woongemeente.
U kunt dan een volmacht verlenen aan een kiezer binnen de provincie Zeeland of binnen het gebied van het waterschap Scheldestromen of u dient zelf alsnog uw stem uit te brengen in de gemeente Sluis.

5. Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen, dan moet u naast uw stempas of stempassen ook een identiteitsbewijs overleggen.
Identiteitsbewijzen zijn een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument.
U mag uzelf ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land.

Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.
U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat ‘geldig tot 21 maart 2014' of elke latere datum.
Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.
U bent verplicht uw identiteitsbewijs te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Document  Uitgegeven in: Uitgegeven in: Uitgegeven in: Uitgegeven in:
  Nederland Alle EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Zwitserland Overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee [1]
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument  Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

   
[1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen.
Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning.
Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, zie artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

6. Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Mag ik toch stemmen?

Ja, dat kan.
Nederlanders bij wie het identiteitsdocument kwijt of gestolen is, kunnen zich op het stembureau melden met de door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing of diefstal.
Naast de verklaring dient u ook een pasje of document waarop uw naam is vermeld én een foto is afgebeeld mee te nemen, bijvoorbeeld een NS-abonnement.
Met deze documenten en uw stempas kunt u stemmen.

Bij vermissing of diefstal van buitenlandse identiteitsbewijzen moet nog altijd aangifte worden gedaan bij de politie.
U krijgt dan een proces-verbaal. Met het proces-verbaal, uw stempas en een pasje of document waarop uw naam is vermeld én een foto is afgebeeld, bijvoorbeeld een NS-abonnement, kunt u stemmen.

7. Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?

Ja, maar dit kan alleen als u iemand een schriftelijke volmacht geeft.
U vindt hier de schriftelijke volmacht voor provinciale staten en de schriftelijke volmacht voor het waterschap.

8. Waar kan ik stemmen?

In de gemeente Sluis zijn de volgende 17 stembureaus:

1 Rode Kruisgebouw  Burg Gratamastraat 2 4501 JD Oostburg
2 Kerkcentrum Kerkplein 2 4501 CH Oostburg
3 Multifunctioneel gebouw Zegveldstraat 4a 4505 AR Zuidzande
4 Verenigingsgebouw Prinsestraat 23 4506 AG Cadzand
5 Dorpshuis Sint Pieterstraat 3 4504 AK Nieuwvliet
6 MFC 't Torentje Monnikenstraat 2 4503 AT Groede
7 MFC De Korre Ghistelkerke 1a 4511 JB Breskens
8 Hooge Platen Westlandstraat 4 4511 XX Breskens
9 Dorpshuis Schoolstraat 14 4513 AR Hoofdplaat
10 ZorgSaam Emmaus Handboogstraat 6 4515 CW IJzendijke
11 Hoofdingang Protestantse Kerk Dorpsplein 37 4507 BH Schoondijke
12 Dorpshuis PC Boutensstraat 19 4508 AC Waterlandkerkje
13 Dorpshuis Westmolenstraat 2 4527 BJ Aardenburg
14 Dorpshuis Schoolpad 1 4528 EM Sint Kruis
15 Dorpshuis Dorpsplein 3 4529 GJ Eede
16 MFC De Keure Kloosterstraat 38 4524 BL Sluis
17 Dorpshuis Markt 1 4525 AD Retranchement


Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt.
Maar u mag ook stemmen in één van de andere stembureaus in de gemeente Sluis.

De openingstijden van de stembureaus zijn van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
De adressen staan ook op de achterzijde van de kandidatenlijsten.

9. Kan ik in een andere gemeente stemmen? (Kiezerspas)

Voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten van Zeeland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Scheldestromen kunt u ook in een andere gemeente stemmen. Hiervoor moet u een kiezerspas aanvragen. De kiezerspas aanvragen kan:

 • Schriftelijk tot en met 15 maart 2019.
  Aanvraagformulier “stemmen in een andere gemeente” (model K6)
 • In persoon aan de balie van het gemeentehuis, tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur.
  Neem daarvoor uw (geldig) identiteitsbewijs en stempas mee.

10. Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen? (Volmacht)

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie?
Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen.
Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde.
Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).
Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen.
Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

A. Onderhandse volmacht
De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen.
Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

 • Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
 • Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken
Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

B. Schriftelijke volmacht
De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

 • Voor de Provinciale Statenverkiezing moet degene die u machtigt in de provincie Zeeland wonen en zelf kiesgerechtigd zijn.
 • Voor de Waterschapsverkiezing moet de gemachtigde inwoner zijn binnen het gebied waterschap Scheldestromen en kiesgerechtigd zijn voor deze waterschapsverkiezing.

U gebruikt hiervoor het formulier schriftelijk volmacht. (Model L8)

De schriftelijke volmacht stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op 4 februari 2019 woont/woonde.

U en degene die u machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in.
De burgemeester moet het verzoekschrift uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen.
Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u kan stemmen.
Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen.
Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Intrekken schriftelijke volmacht
Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten
De persoon die wordt gemachtigd, mag maximaal 2 volmachten per verkiezing aannemen. Hij kan de volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Ik heb geen handtekening van de volmachtgever, wat nu?
U kunt de stem van uw volmachtgever alleen uitbrengen als deze zijn handtekening heeft gezet.
Neemt u de machtiging weer mee en (indien mogelijk) herstel dit door de volmachtgever alsnog een handtekening te laten zetten.
Ook kan de volmachtgever besluiten om alsnog zelf te gaan stemmen.
Let op dat de gemachtigde zelf zijn stem niet uitbrengt: een volmachtstem kan alleen tegelijkertijd met een eigen stem worden uitgebracht.

11. Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Als een kiezer met de Nederlandse nationaliteit zijn werkelijke woonplaats heeft in het buitenland en niet meer in Nederland staat ingeschreven in de BRP, dan heeft hij geen stemrecht voor de provinciale- en waterschapsverkiezing.

Bent u op 20 maart 2019 tijdelijk in het buitenland en staat u ingeschreven in de gemeente Sluis?
Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen.

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

12. Mogen kiezers met een verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Nee, dit mag niet. Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mogen geholpen worden met het stemmen.
Hulp aan analfabeten of laaggeletterden mag ook niet.
De wetgever gaat er vanuit dat als iemand met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kan stemmen, hij/zij ook niet zelfstandig zijn/haar wil kan bepalen.
Deze zelfstandigheid is het uitgangspunt bij de uitoefening van het kiesrecht.
De leden van het stembureau controleren of het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.

13. Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, kiest zelf een persoon uit die hem of haar helpt.
Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.

14. Op wie kan ik 20 maart 2019 stemmen?

Rond 7 maart 2019 krijgt u een overzicht van de kandidatenlijst van de partijen die deelnemen aan de provinciale- en waterschapsverkiezing.

15. Waar kan ik meer informatie vinden over deze verkiezingen?

➢    Provinciale Staten verkiezing 20 maart 2019
➢    Waterschapsverkiezing 20 maart 2019
➢    Verkiezingskrant in gewone taal 2019

16. Filmpje

Hoe kan ik stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen?

Meer informatie

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, dan belt u naar tel. 14 0117 (tussen 8.30 en 16.30 uur).
Of stelt u uw vraag via de e-mail: burgerzaken@gemeentesluis.nl.