Werk aan de weg

Bekijk de wegafsluitingen in onze gemeente

Gemiddeld twee weken voordat de werkzaamheden starten zijn ze te raadplegen.

Wij informeren de direct omwonenden per brief over de afsluitingen.

Let op, werkverkeer omgeving Retranchement
 

In de omgeving van het Uitwateringskanaal naar de Wielingen bij Retranchement, is vanaf deze week extra verkeer op de weg.
De uitkomende grond van eerder uitgevoerde werkzaamheden aan de oevers, wordt naar de percelen gebracht waar de grond verwerkt wordt.
Bijna een maand lang rijden er op verschillende routes tractoren met karren grond.
Vanaf de Kanaalweg richting percelen noordelijk van Retranchement en vanaf de Kanaalweg richting Hoogstraat en Zuiddijk bij Sluis.
Het overige verkeer wordt via bebording geattendeerd op het werkverkeer.
Op sommige plaatsen wordt het transport begeleid door een verkeersregelaar.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Waterschap Scheldestromen