Prijsvraag voor realisatie zonneparken Breskens en Schoondijke

Als gemeente werken we aan de energietransitie.
Dat is de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene duurzame energie.
De bekendste voorbeelden van (groene) energie zijn wellicht de zon en de wind.
De gemeente Sluis wil, in het kader van de duurzaamheidsopgave waar elke gemeente uitvoering aan moet geven, twee percelen invullen met zonneparken.
Dat gaat om een gedeelte van de uit exploitatie genomen delen van de bedrijventerreinen Deltahoek in Breskens en Technopark in Schoondijke.
Om dit te kunnen realiseren, is een zogenoemde prijsvraag uitgezet.
Aan de hand van deze prijsvraag nodigen we relevante ontwikkelaars gericht uit om een plan op te stellen voor de ontwikkeling van een zonnepark op één of beide percelen.

Inhoud van de prijsvraag

Gevraagd wordt om voor 31 mei 2019 een plan aan te bieden voor het ontwikkelen van een zonnepark, zonnepanelen op de grond, op één of beide percelen.
Het is de bedoeling dat voor beide percelen een afzonderlijk plan opgesteld wordt.
Dit moet bestaan uit een omschrijving van het plan en een omschrijving en onderbouwing van de invulling van de gevraagde minimumeisen en de gestelde beoordelingscriteria.
De ontvangen plannen worden getoetst en beoordeeld door de gemeente Sluis.
Dit gebeurt aan de hand van puntentoekenning per invulling van de eisen en criteria.
Het plan met de meeste punten wint de prijsvraag.

In het volgende document vindt u alle informatie met betrekking tot deze prijsvraag.

De prijsvraag staat sinds 1 april open en tot en met 31 mei 2019.
Naar aanleiding van de prijsvraag zijn er diverse vragen ontvangen.
Deze zijn beantwoord en gebundeld in een nota van inlichtingen.

RECTIFICATIE Nota van inlichtingen

Er is besloten om de mogelijkheid tot het vestigen van recht van opstal toe te voegen aan de regels van de prijsvraag.
De volledige rectificatie kunt u nalezen in onderstaande link:
RECTIFICATIE nota van inlichtingen prijsvraag zonneparken op de bedrijventerreinen Deltahoek en Technopark.